12/1/14

ESTRUCTURES DE PAPER 3r ESO CURS 2013 – 2014En aquesta pràctica l’alumnat observa a través de la pràctica la resistència i indeformabilitat que ofereixen les estructures triangulades, fins i tot quan estan construïdes amb materials de suposada poca resistència, com el paper.

Es tracta de muntar un pont de certa longitud fent servir barres de paper de diari reciclat com a elements de construcció de l’estructura. L’activitat consta de dos parts: el muntatge del pont de paper amb estructures triangulades i l’observació i presa de conclusions del comportament de l’estructura quan se la carrega amb pes.