INFORMÀTICA 4t

 DATES CONTROLS
CONTROLS
DATA
Unitat 1: 
 21 - 10 - 2013
Unitat 2
25-11-2013
Unitat 3

Unitat 4

Unitat 5

Unitat 6

Unitat 7 CONTINGUTS CURRICULARS

  Unitat 1:    Dibuix assistit amb ordinador

Conèixer linterfície de l’autocad.

Representació de de dibuixos amb 2D. Amb les ordes més habituals: Dibuix d’elements senzills, copia, simetries, allargar, trencar...

Inserció de cotes.

Impressió d’un document.


Unitat 2:    Processador de textos

Oferir una panoràmica general de les possibilitats del processador de textos Microsoft Word, suficients per crear documents, formatar-los, guardar-los i, finalment, imprimir-los.Tractar les possibilitats del Microsoft Word amb relació al formatat de pàgines i la seva organització.

Tractar les potencialitats del Microsoft Word pel que fa al formatat de documents mitjançant els estils, diferenciant entre els estils de caràcter i de paràgraf.

Aprofundir en el coneixement i la utilització de les taules.Donar a conèixer els recursos de Microsoft Word amb incidència directa en el tractament de documents de gran volum.

Aprofundir en la configuració i la personalització de Microsoft Word.  


Unitat 3:    Full de càlcul

L’objectiu d’aquest curs és iniciar en coneixement del programa Microsoft Excel.

Agilitar i sistematitzar el treball amb dades numèriques.

Desenvoluparan moltes pràctiques, extretes gran part d’elles de situacions reals.Qualsevol idea o problema dels alumnes serà sempre benvingut, ja que permetrà enriquir el coneixement de problemes reals als altres companys del curs.

Confeccionar i personalitzar fulls de càlcul.

Introducció de formes i elements condicionals

Representació de gràfics.

           
Unitat 4:    Presentacions multimèdia

Valorar els avantatges que ens proporciona crear una presentació en format digital, en lloc d'haver de realitzar-la en transparències.

Conèixer l'ús bàsic d'un programari per realitzar presentacions digitals  (Microsoft PowerPoint).

Utilitzar les eines que ens proporciona aquest programari per crear una presentació ràpida i clara.

Realitzar modificacions a una presentació ja feta per obtenir-ne una altra.

Conèixer les tècniques necessàries per poder distribuir una presentació.


Unitat 5:    Àudio, imatge i vídeo

Conèixer els diferents ports que disposa un ordinador i les seves característiques.

Manejar amb soltesa diferents dispositius multimèdia (escàner, càmera de fotos digital, targeta de so, targeta capturadora d'àudio/vídeo i càmera de vídeo).

Emprar un programa editor d'imatges per modificar les característiques d'una imatge.

Capturar àudio i vídeo.

Editar àudio i vídeo.


Unitat 6:    Sistema operatiu

Conèixer els diferents tipus de comptes d'usuaris que existeixen a Windows.

Crear usuaris. Canviar el tipus de compte d'un usuari.

Privatitzar la informació d'un usuari. Crear grups de treball i incloure-hi usuaris.

Identificar i configurar les parts més importants de l'Escriptori relacionades amb la interconnexió en xarxa.

Utilitzar els Assistents de xarxa que ens ofereix Microsoft Windows XP.

Comprendre els avantatges que ens brinda una connexió en xarxa.

Usar l'opció de poder compartir arxius i impressores.

Descriure i analitzar la importància de disposar de grups de treball.

Conèixer les prerrogatives que ens ofereix el fet de poder compartir carpetes i poder crear unitats de xarxa.


Unitat 7:    Disseny web. Web 2.0

Comprendre l'ús general del llenguatge HTML.

Identificar els diferents elements que conformen un document HTML.

Usar l'editor visual Nvu per elaborar senzilles pàgines web.

Inserir i configurar els principals elements components d'una pàgina web.

Utilitzar formularis per a la captació de dades en les pàgines web.

Obtenir espai web i realitzar-hi publicacions.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada